Hội thảo “BIM và Giải pháp công nghệ mới”

Hội thảo Mô hình thông tin công trình (BIM) và Giải pháp công nghệ mới do Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) tổ chức (chiều 15/10/2020) trước thềm Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với gần 300 kỹ sư, kiến trúc sư, các nhà quản lý doanh nghiệp/tổ chức tư vấn xây dựng chủ yếu là Hội viên Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam tham dự.

BIM và giải pháp công nghệ luôn là đề tài hấp dẫn tại các diễn đàn, hội thảo khoa học hàng năm của VECAS, được sự quan tâm của các kỹ sư, kiến trúc sư, những người hành nghề tư vấn xây dựng trong và ngoài Hiệp hội. Trong không khí chào mừng Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 của VECAS, các diễn giả trong và ngoài Hiệp hội đã mang đến hội thảo những bài tham luận đặc sắc, thể hiện sự phát triển nhanh chóng của lực lượng tư vấn xây dựng về ứng dụng và làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật, những chia sẻ thực tế và rất hữu ích cùng các đồng nghiệp, những kiến nghị xác đáng đối với các cơ quan quản lý… Tuy nhiên, các bài trình bày cũng đặt vấn đề những cơ hội của ứng dụng BIM luôn kèm theo những thách thức lớn, thách thức về nguồn lực, sự quan tâm của các chủ thể tham gia xây dựng công trình và cơ chế chính sách của nhà nước đối với ứng dụng BIM. Song, việc ứng dụng BIM trong thiết kế, quản lý…là chủ đề cần thúc đẩy phát triển, là giải pháp quan trọng nâng cao năng suất và chất lượng trong ngành xây dựng, trong đó có lĩnh vực tư vấn xây dựng.

Đến từ Tổ chuyên gia giúp việc  Ban Chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng, ông Tạ Ngọc Bình đã chia sẻ thông tin triển khai ứng dụng BIM về nâng cao nhận thức, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng áp dụng, xây dựng hành lang páp lý để thúc đẩy ứng dụng BIM…

Bế mạc hội thảo, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Thị Duyên đã chia sẻ: cách đây 3 năm, thực sự khó khăn khi tìm các diễn giả trình bày về ứng dụng BIM cho hội thảo của Hiệp hội, song hiện nay, vấn đề chỉ còn là nội dung nào mới và hấp dẫn hơn đối với các kỹ sư, kiến trúc sư. Để thúc đẩy phát triển ứng dụng BIM, nhà nước cần quan tâm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp về nguồn lực, đào tạo, cơ chế chính sách…và hy vọng khoảng 5 năm nữa, BIM là thể hiện năng lực, thương hiệu của các doanh nghiệp tư vấn cũng như chứng chỉ ISO trước đây.

Bài viết liên quan