Dự án đang thực hiện

Hiển thị tất cả các bài viết thuộc danh mục Dự án đang thực hiện

Các dự án thí điểm áp dụng BIM tại Việt Nam

Theo Quyết định, có 20 dự án, công trình thí điểm áp dụng BIM trong danh sách đợt này. Các công trình, dự án dự kiến áp dụng BIM ở các khâu như: Lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, hoàn công, quản lý vận hành… Kinh phí thực hiện các công trình, dự án này được lấy từ nguồn vốn: tư nhân; vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; vốn trái phiếu chính phủ…

Hiển thị 6 bài viết trong 1 — Trang 1