Giới thiệu

 

Ngành công nghiệp xây dựng được nhìn nhận là một lĩnh vực khuyến khích sự đổi mới thông qua công nghệ thông tin. Trong đó, công nghệ mô hình thông tin công trình (BIM) được cho là có tiềm năng mang lại lợi ích cho các tổ chức và tạo ra môi trường thúc đẩy năng lực đổi mới chung trong ngành xây dựng.

Theo Quyết định 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; Quyết định 348/QĐ-BXD ngày 2/4/2021 về việc Công bố Hướng dẫn chung áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM), nhu cầu áp dụng BIM của các tổ chức xây dựng tại Việt Nam hiện nay ngày càng cao. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các tổ chức xây dựng vẫn chưa sẵn sàng và chưa đủ năng lực áp dụng BIM.

Nhóm tác giả đã tạo nên trang web như một nỗ lực nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các tổ chức xây dựng thực hành BIM hiệu quả. Chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ là công cụ hữu ích cho các tổ chức xây dựng trong tiến trình thực hành BIM. Tuy nhiên, sản phẩm có thể không tránh khỏi những thiếu sót và mong nhận được những ý kiến đóng góp để có thể hoàn thiện sản phẩm hơn.

Để hỗ trợ người dùng sử dụng trang web hiệu quả, nhóm tác giả đã cung cấp một hướng dẫn sử dụng, vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

Hướng dẫn sử dụng Bimplatform.edu.vn

Bài viết liên quan