Hội nghị

Hiển thị tất cả các bài viết thuộc danh mục Hội nghị

22/11/2022

Hội nghị triển khai áp dụng thí điểm BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình khu vực phía Bắc

Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) có thể mang lại nhiều lợi ích cho chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình do khả năng cung cấp cho người dùng cái nhìn trực quan và cho khả năng tư duy gần với suy nghĩ tự nhiên nhất của con người. Khả năng áp dụng BIM trong các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng đã được nghiên cứu và ngày càng hoàn thiện.

Hiển thị 6 bài viết trong 1 — Trang 1