Giới thiệu hội thảo 'Triển khai áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình'

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Theo đó có giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án, Ban Chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng phối hợp với công ty Autodesk tổ chức Hội thảo “Triển khai áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”.

Mục tiêu Hội thảo là tạo ra diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong ngành xây dựng.

Thời gian: 8h00 - 16h30, thứ Năm, ngày 28/09/2017

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chủ trì Hội thảo:      - Lãnh đạo Ban Chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng

Lãnh đạo Công ty Autodesk

 

Bài viết liên quan